Sjede Mujo i Fata navečer u dnevnoj sobi i gledaju televiziju, kad će Fata iz čistog mira:

screen-22.25.4828.04.2016-15-26

Sjede Mujo i Fata navečer u dnevnoj sobi i gledaju televiziju, kad će Fata iz čistog mira:

– Joo, Mujo, baš sam nešt’ mislila, ja bi da s’ ti neki poznati glumac i da imaš puno para!

Mujo je pogleda ispod oka:

– Šta pričaš to, jadna ne bila, kak’i glumac?

Fata nastavi oduševljeno:

– Pa znaš ono, da idemo po cijelom svijetu i da nas slikavaju i da si bogat … A šta b’ ti htio da sam ja?

Mujo časkom razmisli pa ispali:

– Kalendar!

Fata ga zbunjeno pogleda:

– Kak’i sad kalendar, bolan?

Mujo slegne ramenima:

– Pa da te mijenjam svake god’ne!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *